Breathfulness academy

Welkom op de site van Breathfulness Academy.

Gedachtegoed en visie Breathfulness

Breathfulness staat voor de vonk van puur bewustzijn die we uitdragen vanaf onze eerste inademing buiten de baarmoeder. Het pure zijn wat voor kinderen en baby’s zo vanzelfsprekend is doordat ze de verbinding met de Bron nog voelen en herinneren waar ze vandaan komen. Het gaan leven in de wereld van dualiteit en het ervaren van de afscheiding (van de moeder, die de eenheid met de Bron vertegenwoordigt), kan ervoor zorgen dat we deze herinnering kwijtraken, wat een disbalans veroorzaakt in de mannelijke en vrouwelijke energie.

Breathfulness heeft te maken met het helen van deze disbalans in energie, die in essentie dus terug leidt naar de ouders: het helen van de ouderlijke energie.

Breathfulness heeft te maken met de verantwoordelijkheid gaan nemen voor de loop van je leven. Bewust worden van je vermogens om dat pad zelf te vormen en het vertrouwen terug te krijgen in je innerlijke, eigen zelfstandige kracht. Je innerlijk kracht is de herinnering van de verbinding met de Bron. Dit vertrouwen zal je in een opwaartse spiraal brengen.

Door de harmoniserende ademhaling kan een brug gelegd worden tussen hemel en aarde (zoals een regenboog dat doet!). Opdat de adem de brug is naar oneindige en onvoorwaardelijke liefde, een liefde die er altijd was, altijd is en altijd zal zijn. Het leven en alles wat je in het leven wil bereiken komt op een hoger plan te staan; komt het ten goede aan mezelf, aan de ander en aan de wereld.

Breathfulness staat dus ook voor het hervinden van de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie, niet meer kiezen tussen strijd (oude mannelijke energie) en vrede, tussen actief en passief, maar vanuit het midden, waar de mannelijke en vrouwelijke energie samenkomen. Het is tijd dat de mannelijke energie (strijd) tot rust komt en de vrouwelijke energie actief naar buiten treedt. Zoals de adem verbonden is met onze moeder, zo is de adem verbonden met de aarde en vanuit dit perspectief kun je zeggen dat het tijd is om de aarde en alle vrouwenenergieën (het gevoelsleven) te helen en haar wedergeboorte in te leiden. Dan pas kan de mannelijke energie dienstbaar worden en de vrouwelijke energie alsook moeder aarde beschermen. Nieuwe mannelijke en vrouwelijke energie is staan voor en overgave aan Liefde!

Breathfulness is niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen die hulp nodig hebben, zodat zij niet meer de beklemming van de ouders voelen en dragen en verder in ruimte kunnen opgroeien.

bfn earth joyAdemen laat mensen zien hoe ze leven:

adem vrij en je leeft vrij!

Waar kies jij voor?